Objavljivanje Deklaracije

U subotu 13. juna u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju objavljena je Deklaracija “Odbranimo istoriju” na kojoj su radili neki od najeminentnijih istoričara iz Srbije i regionalnih zemalja.

U odbranu istorije

28. novembar 2020.

CZKD

Beograd

Učesnici:

Dubravka Stojanović, Dragan Markovina, Dino Mustafić, Mila Turajlić, Galeb Nikačević.