12

Rezidencijalnih boravaka

3

Letnje škole

4

Seminara

3

godine

s

Objavljivanje Deklaracije

U subotu 13. juna u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju objavljena je Deklaracija “Odbranimo istoriju” na kojoj su radili neki od najeminentnijih istoričara iz Srbije i regionalnih zemalja.

Završna konferencija 2020.
Beograd

13. jun 2020.

CZKD

Beograd

Učesnici:

Dubravka Stojanović, Milivoj Bešlin, Tvrtko Jakovina, Božo Repe, Husnija Kamberović i Vladimir Arsenijević.