Konferencija 02

Druga konferencija projekta „Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma“

održana je u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu 9. i 10. decembra od 18 sati.

Program konferencije

Prvi debatni dan nosio je radni naslov SVI NAŠI RATOVI, Drugi svetski rat i ratovi 1990-ih  dok su drugog dana konferencije eminentni istoričari iz zemalja bivše Jugoslavije debatovali na temu SVE NAŠE JUGOSLAVIJE, Stvaranje i razaranje prve i druge Jugoslavije

Učestvovali: Vesna Teršelič, Srđan Milošević, Srđan Šušnica, Olga Manojlović Pintar, Nemanja Stjepanović, Bojan Balkovec, Petar Todorov, Adnan Prekić i Goran Hutinec kao i članovi radne grupe projekata „Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma“: Dubravka Stojanović, Milivoj Bešlin, Tvrtko Jakovina i Husnija Kamberović.