ODRŽAN ČETVRTI SEMINAR ZA NASTAVNIKE U OKVIRU PROJEKTA KO JE PRVI POČEO? ISTORIČARI PROTIV REVIZIONIZMA

ODRŽAN ČETVRTI SEMINAR ZA NASTAVNIKE U OKVIRU PROJEKTA KO JE PRVI POČEO? ISTORIČARI PROTIV REVIZIONIZMA

Četvrti seminar za nastavnike u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma održan je 19. i 20. oktobra u Novom Pazaru. Seminar su vodili prof Dubravka Stojanović, Aleksandar Todosijević i Duško Rakić, a učestvovalo je 19 nastavnika istorije iz osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru.

Cilj ovih seminara je da se omogući uvođenje koncepta multiperspektivnog narativa u zvanični obrazovni sistem. Seminari se organizuju u saradnji sa Udruženjem za društvenu istoriju EUROCLIO.  Kroz praktične radionice, nastavnici u grupama osmišljavaju planove za časove istorije na zadate teme kao što su položaj žena i dece kroz istoriju ili rat u bivšoj Jugoslaviji. Nakon prezentacija svojih planova, na osnovu komentara mentora rade na njihovom poboljšanju i implementaciji na svojim časovima.

Nakon projekta Jezici i nacionalizmi  Udruženje KROKODIL je započelo novi projekat pod nazivomKo je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma čiji je glavni cilj stvaranje prostora za istorijski i interkulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima (ako već zajednički nije moguć), i inkluzivnijoj kulturi sećanja. Projektne aktivnosti će rezultirati stvaranjem održive platforme koja će omogućiti uzajmno prihvatljive interpretacije događaja iz bliže i dalje prošlosti korišćenjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.