Konferencija 01

Projekat “Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma” započet je velikom konferencijom u okviru festivala KROKODIL koja je održana 17. i 18. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju. 

Program konferencije

DAN 1 / 17. jun

#1 Naš prvi (i jedini) zajednički vek – 100 godina od nastanka Jugoslavije –

Moderacija: Dr Dubravka Stojanović

Učestvovali: Dr Srđan Milošević, Dr Božo Repe, Dr Husnija Kamberović

#2 Živeo poraz – Promena paradigme u narativu o II svetskom ratu –

Moderacija: Dr Tvrtko Jakovina

Učestvovali: Dr Olga Manojlović Pintar, Dr Peter Mikša, Dr Hrvoje Klasić

DAN 2 / 18. jun

#1 Idealni neprijatelj – Jugoslavija kao revizionistički san –

Moderacija: Dr Husnija Kamberović

Učestvovali: Dr Adnan Prekić, Dr Tvrtko Jakovina, Dr Milivoj Bešlin

#2 Mi i/ili oni – Tragična nasleđa ratova devedesetih – 

Moderacija: Dr Božo Repe

Učestvovali: Dr Dubravka Stojanović, Dr Amir Duranović, Dr Snježana Koren