Seminari

U okviru projekta „Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma“ održana su ukupno četiri seminara za nastavnike i profesore istorije i srpskog jezika i književnosti sa ciljem da se omogući uvođenje koncepta multiperspektivnog narativa u zvanični obrazovni sistem. Seminari su organizovani u saradnji sa Udruženjem za društvenu istoriju EUROCLIO.

Prvi seminar održan je 2. i 3. marta 2019. godine u KROKODILovom centru u Beogradu. Seminar su vodili Dubravka Stojanović, Aleksandar Todosijević, Emina Živković i Husnija Kamberović, a učestvovalo je 25 nastavnika.

Drugi seminar održan je u Leskovcu u prostorijama Centra za stručno usavršavanje 11. i 12. maja 2019. godine. Vodili su ga Aleksandar Todosijević, Emina Živković, Duško Rakić i Mire Mladenovski, a učestvovalo je 20 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Leskovca i okolnih mesta.

Treći seminar za nastavnike održan je 14. i 15. septembra u Subotici. Seminar su vodili prof Snježana Koren, Aleksandar Todosijević, Aleksandra Popović i Duško Rakić, a učestvovalo je 28 nastavnika.

Četvrti seminar za nastavnike u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma održan je 19. i 20. oktobra u Novom Pazaru. Seminar su vodili prof Dubravka Stojanović, Aleksandar Todosijević, Duško Rakić i Miloš Vukanović, a učestvovalo je 19 nastavnika istorije iz osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru.