News

Na linku ispod pogledajte snimak sa četvrte i završne večeri trinaestog festivala KROKODIL koje se održalo u nedelju 29. avgusta od 18 sati u Jugoslovenskoj kinoteci. Tokom ove večeri predstavili smo poslednje izdanje edicije Zajednička čitaonica pod naslovom Mladost, kao i integralno izdanje koje obuhvata svih devet knjiga ove edicije. U razgovoru su učestvovali urednici Zajedničke čitaonice Vladimir Arsenijević i Igor Štiks, kao i neki od autora koji su svojim esejima doprineli ovom projektu. Od 19 sati ovogodišnji festival KROKODIL...

Od 27. februara do 3. marta ove godine održana je treća škola za studente istorije u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma. Tema ove škole bili su ratovi devedesetih, a prvo predavanje održao je prof dr Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je govorio o jugoslovenskoj diplomatiji krajem 1980-ih i početkom 1990-ih. Pored njega, predavanja su držali i prof dr Husnija Kamberović sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu kao i vođa radne grupe, prof dr Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gost ovogodišnje škole za studente bio je i profesor Ger Duizings sa Univerziteta u Regensburgu.

U KROKODILovoj rezidenciji će tokom avgusta u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizmaboraviti Edin Omerčić i dr Božo Repe i oni su 86. i 87. gosti KROKODILove kuće za pisce. Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji te države ostao je u...

Dr Petar Todorov and dr Branimir Janković are the 84th and 85th guests of KROKODIL's Writer-in-residence, as part of the project Who started all this? Historians against revisionism. The main goal of the two-week residential programs within the project Who started all this? Historians against revisionism is to enable historians from ex-Yugoslav republics to use documents from state archives in Belgrade. Namely, after the disintegration of Yugoslavia, almost the entire archive material on that country’s history remained in Belgrade, which presents a great problem for all...

U KROKODILovoj rezidenciji će tokom jula u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma boraviti dr Petar Todorov i dr Branimir Janković i oni su 84. i 85. gosti KROKODILove kuće za pisce. Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvipočeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji...

Drugi seminar za nastavnike u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma održan je u Leskovcu u prostorijama Centra za stručno usavršavanje 11. i 12. maja 2019. godine. Vodili su ga Aleksandar Todosijević, Emina Živković i Duško Rakić, a učestvovalo je 20 nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Leskovca i okolnih mesta. U okviru projekta „Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma“ biće održana ukupno četiri seminara za nastavnike i profesore istorije i srpskog jezika i književnosti sa ciljem da se omogući...

Prvi seminar u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma održan je 2. i 3. marta 2019. godine u KROKODILovom centru u Beogradu. Seminar su vodili Dubravka Stojanović, Aleksandar Todosijević i Emina Živković, a učestvovalo je 25 nastavnika. U okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma biće održana ukupno četiri seminara za nastavnike i profesore istorije i srpskog jezika i književnosti sa ciljem da se omogući uvođenje koncepta multiperspektivnog narativa u zvanični obrazovni sistem. Seminari se organizuju u saradnji sa...