DA LI NAM JE POTREBNA DEKLARACIJA PROTIV REVIZIONIZMA?

DA LI NAM JE POTREBNA DEKLARACIJA PROTIV REVIZIONIZMA?

Projekat Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma, započet 2018. godine, okupio je neke od najistaknutijih regionalnih istoričara s namerom da se aktivno bore protiv revizionističkih tendencija u regionalnim istoriografijama, a za jednu moguću zajedničku multiperspektivnu istoriografiju. Tokom dve godine trajanja projekta održane su dve konferencije, četiri seminara za nastavnike istorije i letnje škole za studente master i doktorskih studija, a organizovane su i dvonedeljne istraživačke rezidencije za istoričare iz regiona. U subotu i nedelju, 18. i 19. januara, članovi radne grupe projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma održali su radni sastanak povodom onoga što bi trebalo da bude kruna projekta, a to je potencijalna Deklaracija protiv revizionizma. Na sastanku su definisali probleme s kojima se u svojim zemljama susreću kako bi sakupili smernice za sastavljanje Deklaracije, formulisali njene tačke i radili na tekstu Deklaracije. Osim toga, Vladimir Arsenijević i Milena Berić iz Udruženja KROKODIL su sa učesnicima projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma podelili svoja iskustva prilikom pisanja i diseminacije Deklaracije o zajedničkom jeziku.

Nakon drugog dana sastanka, od 19h u KROKODILovom Centru za savremenu književnost je održana tribina na kojoj su članovi Radne grupe razgovarali međusobno, ali i s prisutnom publikom o inicijativi da se sačini i u regionu objavi ovakva Deklaracija – da li nam je takav dokument potreban, šta je njegova osnovna namera, kome se on obraća i koje su glavne prepreke u ostvarivanju ciljeva njime definisanih.

Tribinu je otvorila prof Dubravka Stojanović, vođa radne grupe, upoznavanjem prisutnih sa dosadašnjim aktivnostima u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma – konferencijama, letnjim školama, seminarima za nastavnike istorije i istraživačkim rezidencijama istoričara iz regiona i prestavljanjem motivacije za pisanje Deklaracije protiv revizionizma. Nakon toga je pozvala ostale prisutne članove radne grupe – prof Tvrtka Jakovinu, Milivoja Bešlina, prof Husniju Kamberovića i prof Božu Repea, da govore o tome šta su po njihovom mišljenju problemi istorijske struke, kao i na koje se sve načine vrši istorijski revizionizam u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.

Poslednji deo tribine bio je posvećen nazivu potencijalne Deklaracije i pitanjima i komentarima publike koja je pozvana da odgovori na pitanje na koji način na njih utiče istorija regiona, kao i da li je Deklaracija dobar odgovor na problem istorijskog revizionizma.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.